PSN s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinnosti udržovat odběrné plynové zařízení bez závad

18.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 08463-6/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. i) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona porušil jako zákazník v odběrném místě povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Informace o účastníkovi řízení:

PSN s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 17048869

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2020

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 191.17 KB

Sdílejte

Share icon