PSM plus s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01843-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm u domu č. p. 2289 zemní práce v souvislosti se stavbou „Čistá řeka Bečva II – splašková kanalizace Dolní Paseky včetně dvou čerpacích stanic s přípojkami NN a stavby kanalizačních odbočení", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE d 40, a dne 5. listopadu 2014 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm u domu č. p. 2290 zemní práce v souvislosti se stavbou „Čistá řeka Bečva II – splašková kanalizace Dolní Paseky včetně dvou čerpacích stanic s přípojkami NN a stavby kanalizačních odbočení", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození nízkotlakého plynovodu PE d 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PSM plus s.r.o., se sídlem Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno, IČ: 29183294

Datum nabytí právní moci: 5. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 427.76 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon