PSG DS a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 07055-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. srpna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v  obci Velké Přítočno v ulici Hlavní u budovy č. p. 242 zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25 (resp. T-kusu 110/25), a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PSG DS a.s., se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 04377036

Datum nabytí právní moci: 29. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 211.75 KB

Obsah

Sdílejte