První zábřežská developerská s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zažízení

10.06.2020, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 08244-15/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl v postavení zhotovitele objednaných prací v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy, a to podzemního kabelového vedení nízkého napětí zemní práce za použití stavební mechanizace – bagru, v jejichž důsledku došlo k poškození tohoto energetického zařízení, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

První zábřežská developerská s.r.o., se sídlem Dusíkova 900/3c, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 28930592

Datum nabytí právní moci: 21. 3. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon