První novoměstská teplárenská s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 11153-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání 13 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona a 1 pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie dokladem s neúplnými údaji a ze spáchání 1 přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie v rozporu s ust. §  11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběrateli tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie, který byl vystaven dne 5. března 2019, tedy v rozporu s ust. § 16. odst. 1 Vyhlášky.

Informace o účastníkovi řízení:

První novoměstská teplárenská s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 27471454

Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte