První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. – rozhodnutí k měření dodávky tepelné energie odběratelům neověřeným měřícím zařízením

Číslo jednací: 16344-1/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s § 78 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na výrobu tepelné energie a držitel licence na rozvod tepelné energie v rámci cenové lokality „Velká Bíteš – Vlkovská 279" měřil dodávku tepelné energie odběrateli GTH CATERING a. s. neověřeným měřicím zařízením výrobní číslo 8231463 a odběrateli Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš neověřeným měřicím zařízením výrobní číslo 8020947, a tím porušil povinnost měřit, vyhodnocovat a účtovat dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje, dopustil spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., se sídlem Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, IČ: 00176109

Datum nabytí právní moci: 21. 1. 2014

Obsah

Sdílejte

Share icon