Provozní Nový Malín s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 04965-8/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 28. února 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Provozní Nový Malín s.r.o., se sídlem č.p. 240, 788 03 Nový Malín, IČO: 25861905

Datum nabytí právní moci: 12. 9. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon