Provádění staveb Olomouc, a.s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu elektrizační soustavy v Olomouci – Řepčíně

Číslo jednací: 10266-11/2013-ERU

Účastník řízení prováděl v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) a ust. § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 18. června 2013 v ochranném pásmu elektrizační soustavy v Olomouci – Řepčíně zemní práce, při nichž došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození podzemního elektrického kabelu, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) výše uvedeného zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s., se sídlem tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 25385551
Datum nabytí právní moci: 16. 10. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon