Protlaky - Podvrty, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01933-3/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Praha, roh ulice Mariánská a U Kamýku zemní práce v souvislosti s realizací stavby „sdělovací optická trasa TR 9914 - RS 3180", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu ocel DN 300, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Protlaky - Podvrty, s.r.o., se sídlem, Kozmíkova 1104/9, 10200 Praha 10, IČ: 282 42 866

Datum nabytí právní moci: 27. 4. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon