PROPE - údržba zeleně s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 06816-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení sečení trávy, při kterém došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

PROPE - údržba zeleně s.r.o., se sídlem Rychnov nad Kněžnou - Lipovka 39,  516 01 Rychnov nad Kněžnou , IČO: 28824881

Datum nabytí právní moci: 15. 8. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon