PROPAL, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01039-8/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl činnost, při které došlo k poškození plynárenského, resp. energetického zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PROPAL, spol. s r.o., se sídlem Křenovice 81, 752 01 Křenovice, IČO: 44889151

Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 765.58 KB

Obsah

Sdílejte