PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 12167-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. června 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Třinec, část Nebory, u nemovitosti č. p. 14 zemní práce související se stavbou „Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky LPE D 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., se sídlem Kněžpole 218, 687 12 Kněžpole, IČO: 27677443

Datum nabytí právní moci: 9. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 384.83 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon