PROLES s.r.o. - rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 07426-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nemojany u domu č. p. 182 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „ČOV a kanalizace Nemojany", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje (bagru Menzi muck) k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PROLES s.r.o., se sídlem Vodařská 5, 619 00 Brno, IČ: 25335545

Datum nabytí právní moci: 15. 9. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 390.76 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon