PROFISTAV Litomyšl, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 06887-15/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

PROFISTAV Litomyšl, a.s., se sídlem č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou, IČO: 27742741

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon