PROFINVESTIK s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 03600-11/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona, podle kterého je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, prováděl zemní výkopové práce, při kterých poškodil vodič podzemního elektrického vedení nízkého napětí a současně způsobil vytržení tohoto kabelového vedení z rozpojovací elektrické skříně, čímž způsobil škodu společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Informace o účastníkovi řízení:

PROFINVESTIK s.r.o., se sídlem Příborská 333, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 46578820

Datum nabytí právní moci: 8. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 220.44 KB

Obsah

Sdílejte