PRO-LOGOS, s r.o. – rozhodnutí k neumožnění přístupu k měřícímu zařízení na odběrném místě provozovateli distribuční soustavy za účelem demontáže zařízení po ukončení smluvního vztahu

Číslo jednací: 08742-5/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písm. c) energetického zákona, v době ode dne 9. února 2015 do dne 25. srpna 2015 opakovaně nezajistil přístup k měřícímu zařízení provozovateli distribuční soustavy za účelem demontáže zařízení po ukončení smluvního vztahu, v důsledku čehož následně umožnil neoprávněné odebírat plynu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. g) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PRO-LOGOS, s r.o., se sídlem Prvního pluku 169/10, 186 00 Praha 8, IČ: 65414772

Datum nabytí právní moci: 23. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 345.44 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon