Prohlášení o přístupnosti

14.04.2022
Aktualizováno: 14.04.2022

Současné webové stránky ERÚ byly uvedeny do provozu v průběhu roku 2021 s důrazem na přístupnost, srozumitelnost a přehlednost.

Webové stránky ERÚ jsou v souladu s pravidly přístupnosti.

Naleznete-li ovšem na těchto stránkách cokoliv, co by podle Vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Stránky webového portálu www.eru.cz se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti a sice podle většiny známých metodik. Přístupností je přitom míněn stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle na jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech.

Stránky www.eru.cz jsou vytvářeny s ohledem na zdravotní dispozice uživatelů (s respektem k vadám zraku, sluchu, problematice poruch soustředění či omezené mobility), jejich zkušenosti s internetem, technické vybavení (uživatelé nemohou používat jako vstupní ovládací zařízení myš, použití monochromatického monitoru, případně obsah interpretuje hlasová čtečka) a softwarové vybavení (použití jiných operačních systémů či internetových prohlížečů).

Portál splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle WCAG 1.0 a Pravidla tvorby přístupného webu připravených pro účely novely zákona o informačních systémech veřejné správy.

Výše uvedené prohlášení se týká pouze informací prezentovaných na portále www.eru.cz a nemusí se nutně týkat serverů partnerských organizací, na které je často ze stránek portálu odkazováno.

Možnosti personalizovaného prohlížení webu

Veškeré texty na www.eru.cz jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Informace o dalších standardech

Mnohé informace na portálu www.eru.cz jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodnější jejich forma v PDF k dispozici ke stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Program Adobe Reader je možné stáhnout z následujících adres:

  • http://get.adobe.com/reader/otherversions/ (Zde je nutné zvolit Vámi používaný operační systém a jeho verzi a v položce „Select a language" vybrat „Czech", čímž docílíte stažení české verze Adobe Readeru.)

V některých případech je na portálu www.eru.cz rovněž odkazováno na dokumenty v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office (MS Office). Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS, nebo PPT. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač.

Další možností je stáhnout si zdarma kancelářský balík OpenOffice, ve kterém lze se soubory z Microsoft Office pracovat.

 

Kontakt na technického správce webu

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle Vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Webmaster www.eru.cz  (informatici@eru.cz), tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkajících se portálu. Šéfredaktor www.eru.cz (sefredaktor@eru.cz), tato adresa slouží pouze pro řešení obsahových, nikoli technických záležitostí týkajících se portálu.

Sdílejte

Share icon