RM-CZ s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dražůvky

Číslo jednací: 13447-3/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl jako zhotovitel stavby dne 29. dubna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dražůvky u č. p. 30 s využitím strojního mechanizmu (bagru WR 2500S) zemní práce v souvislosti s opravou komunikace, přičemž zachycením plynovodního zařízení lžící bagru došlo k poškození středotlakého plynovodu d 63 a tím porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost RM-CZ s.r.o., se sídlem U mlýna 732/12, 682 01 Vyškov − Dědice, IČ: 26928612
Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 680.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon