R14813 - rozhodnutí k zásahu na elektroměru č. 2791230

Číslo jednací: 12878-3/2013-ERU

Obviněný se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl v přesně nezjištěné době od 27. dubna 2013 do 13. srpna 2013 na elektroměru č. 2791230 zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že do hlavního bytového jističe připojil mimo měřící zařízení další elektrický vodič, který přes další jistič přimontoval na rozvodnou desku, napojil přímo k elektrickému bojleru, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 9. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 494.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon