R12813 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 10984-2/2013-ERU

Účastník řízení byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 28 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že ve dnech 11. března 2013 a 12. března 2013 provedl neoprávněný zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 28. 9. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 672.36 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon