R10913 - rozhodnutí k neumožnění přístupu k měřícím zařízením

Číslo jednací: 09424-2/2013-ERU

Účastník řízení byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. p) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 28 odst. 2 písm. c) téhož zákona, kterého se dopustil tím, že v době ode dne 4. října 2011 minimálně do dne 13. května 2013 neumožnil přístup k měřicím zařízením provozovateli distribuční soustavy.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 3. 9. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 613.56 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon