KR18712 - rozhodnutí k neumožnění přístupu k měřícímu zařízení provozovateli distribuční plynárenské soustavy společnosti JMP Net, s.r.o.

Datum

Číslo jednací: 10108-3/2012-ERU

Obviněný se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, neumožnil dne 23. března 2012 provozovateli distribuční plynárenské soustavy, společnosti JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, se sídlem Plynárenská 499, 657 02 Brno, přístup k měřícímu zařízení ME-160-PR-BK G4 s výrobním číslem 6407529 umístěnému v jeho odběrném místě, za účelem jeho demontáže, dopustil spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. p) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 15. 3. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 542.05 KB

Obsah

Sdílejte