KR18612 - rozhonutí k odstranění jistící plomby na zajišťovací krabičce elektrického rozvodu a napojení reflektoru

Číslo jednací: 16429-3/2012-ERU

Obviněný byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 28 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že v přesně nezjištěné době nejpozději dne 29. června 2012 odstranil jistící plombu na zajišťovací krabičce elektrického rozvodu a z této krabičky napojil prodlužovacím kabelem halogenový reflektor W 1501 B.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 19. 3. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 878.93 KB

Obsah

Sdílejte