KR17612 - rozhodnutí k napojení kabelu z pojistkové skříně před elektroměrem do pojistkové skříně jiné nemovitosti

Číslo jednací: 08177-3/2012-ERU

Obviněný byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 28 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že provedl v době od 26. března 2012 do 31. května 2012 na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že elektrický kabel AY o rozměru 4x1,5mm2 napojil z pojistkové skříně před elektroměrem do pojistkové skříně jiné nemovitosti.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 19. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 808.93 KB

Obsah

Sdílejte