KR12112 - rozhodnutí k zapojení vlastního elektrického kabelu do pojistkové skříně

Číslo jednací: 11683-3/2012-ERU

Účastník řízení byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 28 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že při zapojení vlastního elektrického kabelu do pojistkové skříně provedl neoprávněný zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým procházela neměřená elektřina, a to v době od 27. října 2011 do 11. listopadu 2011.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 26. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 708.93 KB

Obsah

Sdílejte