KR07713 - rozhodnutí k zásahu do el. rozvodu a odpojení elektroměru č. 1074360984

Číslo jednací: 07582-2/2013-ERU

Obviněný byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 28 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že v přesně nezjištěné době v měsíci říjnu 2012 provedl neoprávněný zásah do el. rozvodu a to tím způsobem, že v elektroměrovém rozvaděči odpojil elektroměr č. 1074360984, poté nainstaloval náhradní elektrokabel, následně připojil na vývodní svorky hlavního jističe 3 x 16 A kabel CYKY 6 x 4 mm2, kterým připojil podružný rozvaděč v bytě, a takto byla neoprávněně připojena veškerá elektroinstalace v bytě, provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina bez souhlasu příslušného provozovatele distribuční soustavy.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 27. 6. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 847.67 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon