KR01812 - rozhodnutí k zásahu do měřicího zařízení

Číslo jednací: 00861-4/2012-ERU

Účastník řízení byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. o) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením zákazu uvedeného v ustanovení § 71 odst. 5 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že v květnu 2011 provedl bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah do měřicího zařízení.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 4. 4. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 243.33 KB

Obsah

Sdílejte