KR00512 - rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením

Číslo jednací: 00694-4/2012-ERU

Účastník řízení byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 71 odst. 11 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že dne 18. listopadu 2011 provedl zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 18. 4. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 243.33 KB

Obsah

Sdílejte