Příkaz č. j. 02830-17/2019-ERU – porušení zákazu zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení v ochranném pásmu nadzemního vedení zařízení elektrizační soustavy bez souhlasu vlastníka těchto zařízení

Číslo jednací: 02830-17/2019-ERU

Účastník řízení byl uznán vinným z přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že zřídil v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy, a to nadzemního vedení VN, kolnu a drobné hospodářské stavení pro ustájení hospodářských zvířat, čímž došlo k porušení zákazu stanoveného v § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona, podle kterého je zakázáno zřizovat v ochranném pásmu nadzemního vedení bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 8. 2. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 555.21 KB

Obsah

Sdílejte