R00213 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v KÚ Chotěnice

Číslo jednací: 00263-3/2013-ERU

Obviněný se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 6. září 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Chotěnice, na pozemku p. č. 192/3 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „rodinný dům a vodovodní přípojka v Heřmanově Městci - místní část Chotěnice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 90, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 532.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon