R12913 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení před měřícím zařízením

Číslo jednací: 11464-1/2012-ERU

Obviněný se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl dne 3. listopadu 2012 na odběrném elektrickém zařízení před měřícím zařízením zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že pomocí drátu CY 2,5 mm2 propojil přívodní a vývodní vodiče v elektroměrovém rozvaděči, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 22. 10. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 496.22 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon