R06613 - rozhodnutí k zapojení vodiče CY6 mm2 do podružné svorkovnice

Číslo jednací: 05868-3/2013-ERU

Obviněný se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v přesně neurčené době od srpna 2012 do 26. září 2012 provedl zapojení vodiče CY6 mm2 do podružné svorkovnice, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 19. 6. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 855.91 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon