Přijetí prováděcích předpisů k nařízení REMIT Evropskou komisí a jejich publikace v Úředním věstníku Evropské unie

18.12.2014
Aktualizováno: 01.04.2022

Dne 17. 12. 2014 Evropská komise oficiálně přijala prováděcí předpisy k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Prováděcí předpisy byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie dnes, tj. 18. 12. 2014. Vstup prováděcích předpisů v platnost bude následovat 20 dnů od data tohoto zveřejnění.
Další informace naleznete zde

Sdílejte

Share icon