Příbramská teplárenská a.s. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 02757-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 11 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Příbramská teplárenská a.s., se sídlem Obecnická 269, 261 01 Příbram, IČO: 46356550

Datum nabytí právní moci: 29. 3. 2019     

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte