PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03167-3/2018-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. února 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 110, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., se sídlem Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno, IČO: 25342100

Datum nabytí právní moci: 25. 4. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon