PREdistribuce, a.s. - rozhodnutí k porušení povinnosti držitele licence

Účastník řízení
PREdistribuce, a.s.
IČO
27376516
Spisová značka
02524/2021-ERU
Číslo jednací
02524-6/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 4 písm. r) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako držitel licence s předmětem podnikání distribuce elektřiny v rozporu s ust. § 25 odst. 3 písm. c) energetického zákona přerušil dodávku elektřiny do odběrného místa zákazníka, a to i přesto, že nebyl oprávněn přerušit dodávku elektřiny tomuto zákazníkovi, když nebyly splněny zákonné předpoklady neoprávněné distribuce elektřiny podle ust. § 53 energetického zákona.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 799.16 KB

Obsah

Sdílejte