Pražská vodohospodářská společnost a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí dokladů a informací

Číslo jednací: 05171-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku, který je držitelem licence na výrobu elektřiny, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 1. března 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, 110 00 Praha, IČO: 25656112

Datum nabytí právní moci: 18. 6. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte