Pražská teplárenská a.s. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny

Datum

Číslo jednací: 09289-48/2015-ERU

Účastník řízení v cenové lokalitě „Lokální plynové zdroje" nedodržel závazný postup při tvorbě ceny anebo při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny, když požadoval po svých odběratelích v průběhu roku 2011 ceny tepelné energie kalkulované v rozporu s ust. bodu (2.6) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie (dále jen „cenové rozhodnutí"), přičemž výše cen tepelné energie nebyla v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, když

  1. v rozporu s ust. bodu (1.1) a (1.2) cenového rozhodnutí uplatnil v cenách tepelné energie v roce 2011 ekonomicky neoprávněné náklady ve výši 62 226,15 Kč bez DPH související s výrobou elektřiny, kdy nedodržel závazný postup daný ust. bodu (2.8.1) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí a do cen tepelné energie zahrnul společné náklady za opravy a údržbu výrobního zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a zařízení, která jsou technologicky nedílnou součástí procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, v celé výši, nikoli jen část společných nákladů, která souvisí s výrobou tepelné energie,
  2. v rozporu s ust. bodu (1.1) a (1.2) cenového rozhodnutí uplatnil v cenách tepelné energie v roce 2011 neoprávněné náklady na daň z nemovitostí ve výši 58 509 Kč bez DPH týkající se nemovitostí, které nesouvisely s výrobou a rozvodem tepelné energie a dále náklady za daň z nemovitostí ve výši 50 337 Kč bez DPH týkající se nemovitostí, které nebyly využívány pro výrobu a rozvod tepelné energie,
  3. v rozporu s ust. bodu (1.1) a (1.3) cenového rozhodnutí uplatnil v cenách tepelné energie požadovaných v průběhu roku 2011 nepřiměřený zisk ve výši 120 094 836 Kč bez DPH,

a touto činností se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČO: 45273600

Datum nabytí právní moci: 2. 1. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte