Pražská teplárenská a.s. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny

Číslo jednací: 09289-54/2015-ERU

Prvostupňové rozhodnutí ze dne 10. listopadu 2016, č. j. 09289-48/2015-ERU, bylo změněno takto:

a) ve výroku I. bod c se slova „120 094 836 Kč" nahrazují slovy „111 115 835 Kč",

b) ve výroku II. se slova „120 265 908 Kč" nahrazují slovy „111 286 907 Kč",

c) ve výroku III. se slova „120 295 908 Kč" nahrazují slovy „111 286 907 Kč".

Ve zbylé části bylo rozhodnutí ze dne 10. listopadu 2016, č. j. 09289-48/2015-ERU, potvrzeno.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČO: 45273600

Datum nabytí právní moci: 2. 1. 2017

první stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte