Pražská plynárenská, a.s. - rozhodnutí o porušení povinnosti držitele licence

Účastník řízení
Pražská plynárenská, a.s.
IČO
60193492
Spisová značka
07677/2021-ERU
Číslo jednací
07677-9/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem, tj. obchodník s plynem, v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona nedodržel stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu podle ust. § 16 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte