Pražská plynárenská, a.s. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Účastník řízení
Pražská plynárenská, a.s.
IČO
60193492
Spisová značka
09296/2022-ERU
Číslo jednací
09296-12/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání 3 přestupků podle § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jako držitel licence s předmětem podnikání obchod s plynem, v rozporu s § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona nedodržel při vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu podané zákazníkem standard lhůty pro vyřízení reklamace vyplývající z § 16 odst. 1 vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon