Pražská energetika, a.s. - rozhodnutí o vyúčtování dodávky elektřiny

Účastník řízení
Pražská energetika, a.s.
IČO
60193913
Spisová značka
00485/2022-ERU
Číslo jednací
00485-7/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) téhož zákona vyúčtoval dodávku elektřiny odběratelům na dokladech o vyúčtování dodávek elektřiny, které ve všech případech byly vystaveny v rozporu s ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění účinném do 31. prosince 2021, ve zúženém rozsahu, aniž by o to dotčení zákazníci písemně požádali.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 722.05 KB

Obsah

Sdílejte