Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy společností Zásobování teplem s.r.o.

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností Zásobování teplem s.r.o. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PDF, 1 MB)
Příloha č. 1 (PDF, 446 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 773 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 396 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 2 MB)
Příloha č. 5 (PDF, 403 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 1 004 kB)

Připomínky je možné zaslat do 25. února 2013 na adresu zdenek.petak@eru.cz

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.03 MB
Typ: pdf
Velikost: 442 KB
Typ: pdf
Velikost: 769.06 KB
Typ: pdf
Velikost: 392.71 KB
Typ: pdf
Velikost: 1.62 MB
Typ: pdf
Velikost: 399.13 KB
Typ: pdf
Velikost: 1000.17 KB

Obsah

Sdílejte