Návrh změny Pravidel provozování přenosové soustavy č. 01/2013 společnosti ČEPS, a.s.

Návrh změny Pravidel provozování přenosové soustavy č. 01/2013 předaný společností ČEPS, a.s., na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Část I (PDF, 605 kB)
Část II (PDF, 3 MB)
Část III (PDF, 253 kB)
Část VI (PDF, 474 kB)

Připomínky je možné zaslat do 21. listopadu 2012 na adresu Viktor.Visnovsky@eru.cz.

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 601.03 KB
Typ: pdf
Velikost: 2.99 MB
Typ: pdf
Velikost: 249.41 KB
Typ: pdf
Velikost: 470.43 KB

Obsah

Sdílejte