Pravidla pro vzájemné zúčtování zamýšlené výměny energie dle čl. 50 odst. 1

Článek

Pravidla pro vzájemné zúčtování zamýšlené výměny energie dle čl. 50 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, byla schválena Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 15. července 2020.

Vzhledem k procesu schvalování Pravidel není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce.

Rozhodnutí ACER a text Pravidel je možné najít na stránkách ACER, konkrétně zde a zde.

Sdílejte

Share icon