Návrh dodatku č.1 části II. Pravidel provozování přenosové soustavy společnosti ČEPS, a.s.

Návrh dodatku č.1 části II. Pravidel provozování přenosové soustavy (Revize 12 – září 2012) předaný společností ČEPS, a.s., na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Připomínky je možné zaslat do 28. srpna 2012 na adresu Viktor.Visnovsky@eru.cz.

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 520.55 KB

Obsah

Sdílejte