Prague Business Corporation, s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti registrace u&nbspoperátora trhu

Číslo jednací: 05188-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. e) energetického zákona, jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141329438, nebyl nejméně v období od 2. srpna 2013 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Prague Business Corporation, s.r.o., se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 01541056

Datum nabytí právní moci: 6. 6. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte