Prague Business Corporation, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 07856-5/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona, jakožto obchodník s plynem, nebyl nejméně v období od 2. srpna 2013 dosud registrovaným účastníkem trhu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Prague Business Corporation, s.r.o., se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 01541056

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte