PRAGA-Energo s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 09965-2/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl podklady a informace týkající se jím provozované výrobny elektřiny.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost PRAGA-Energo s.r.o., se sídlem U Císařské cesty 219, 103 00 Praha, IČO: 01822829

Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2018 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 353.17 KB

Obsah

Sdílejte