Pozitive Energy, a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 10026-3/2016

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu ze dne 29. Července 2016 označenou jako Žádost o poskytnutí podkladů a informací, doručenou mu dne 8. srpna 2016, ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované informace a podklady, dopustil správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Pozitive Energy, a.s. se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha, IČ: 27943046

Datum nabytí právní moci: 22. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 488.34 KB

Obsah

Sdílejte